Vallåkraträffen

Sammåkning till Vallåkraträffen för alla som vill följa med! Mer info kommer.

Event: Utställning / Mässa
Plats: Vallåkra
Datum:
Öppetider:
Entrépris:-
Samlings plats: Biltema Stenalyckan
Samlings Tid:
Avgångs Tid:
Hemsida: www.vallakratraffen.com

Övriga frågor: magnus.collander@highrevs.se